Huutokaupan säännöt

Käyttöehdot

Jättämällä tarjouksen tai huudon käyttäjä hyväksyy alla kuvaillut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 • Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää huutokauppapalveluita alla mainittujen käyttöehtojen mukaisesti.
 • Käyttäjän tulee noutaa huutamansa auto kahden (2) arkipäivän kuluessa huudon päättymisestä siitä J. Rinta-Jouppi Oy:n toimipisteestä, missä auto on myynnissä. Huudetun tuotteen voi Käyttäjän antamalla valtakirjalla noutaa myös kolmas henkilö. Huudettu tuote tulee maksaa käteisellä tai pankkikortilla paikan päällä noudettaessa. Huomioi, että Kierrätysseteli ei käy maksuvälineenä.
 • Palvelun käyttäjällä tulee olla auton kuljettamiseen oikeuttava voimassaoleva ajokortti.
 • Palvelun käyttäjällä on oikeus tutustua huudettavaan tuotteeseen kyseisessä toimipisteessä ennen huutoa.
 • Huutokaupassa myytävät tuotteet myydään kuluttajille sellaisenaan kaikilta osin kunnostettaviksi, eikä tuotteilla ole kuluttajansuojalain mukaista takuuta eikä niitä koske myöskään tuotevirhevastuusta säädetty laki.
 • Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on lakisääteinen oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä palautelomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla yksiselitteisellä tavalla J. Rinta-Jouppi Oy:lle viimeistään 14 päivän kuluessa huutokauppatavaran vastaanottamisesta.
 • Kaikki vaadittavat asiakirjat tehdään J. Rinta-Jouppi Oy:n toimesta lopullisen kaupanteon hetkellä.
 • Huutokauppatuotteita ei siirretä J. Rinta-Jouppi Oy:n toimipisteiden välillä, vaan kaikista siirroista vastaa Käyttäjä itse omalla kustannuksellaan. Jätetty huuto/tarjous on voimassa välittömästi kun ylläpidon järjestelmä on rekisteröinyt sen.
 • Tarjous ei siis ole voimassa samalla hetkellä kun se jätetään. Normaalitilanteessa tarjous rekisteröityy muutaman sekunnin kuluessa sen lähettämisestä. J. Rinta-Jouppi Oy ei vastaa tietokoneoperaattorin tai tietoliikennelinjojen tarjoajien liikennöintiongelmista johtuvista virheistä.
 • Huudon jättämisen ajankohtaa ei mitata yksittäisen käyttäjän tietokoneen kellosta, vaan palveluntarjoajan palvelimen kellonaika on ainut virallinen aika, mikäli epäselvyyksiä joudutaan ratkomaan.
 • Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus palveluiden käyttämistä varten. Väärien tietojen antaminen on rikos.
 • Palveluun rekisteröityvän käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi myös oikeushenkilö tai rekisteröity yritys. Oikeushenkilöllä pitää olla kelpoisuus sitoutua tehtäviin toimiin.
 • Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai mitenkään muuten ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa itse kaikesta tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.
 • Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon tulee käyttäjän viipymättä ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan salasanallaan ja tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
 • Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta eikä ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että palvelu toimii käyttökatkoksitta ja virheettömästi.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi ja molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä, ilman erillisiä perusteluita.
 • Tämän sopimuksen sisältöön sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.
  Huomioi, että prepaid-liittymällä ei käyttäjää voida tunnistaa, joten ne eivät kelpaa rekisteröitymiseen vaadittaviksi tunnisteiksi. Myös salaiseksi asetettu muu puhelinnumero estää käyttäjän tunnistamisen.
 • Korkeimpaan voittaneeseen huutoon lisätään aina J. Rinta-Jouppi Oy:n sen hetkinen toimistomaksu.